Sæt relationerne i system - intro

This part of nordicschools.app needs a subscription

Not right now

Thank you for contacting us! Keep an eye on your inbox and you'll hear from us very soon.

Course:

Sæt relationerne i system

Course:

Sæt relationerne i system

Module 1

Relationen mellem voksne og elever er afgørende for elevernes læring og trivsel. Det ved alle os lærere og pædagoger godt, men forskningen bakker os faktisk op: Gode relationer er alfa og omega i vores elevers liv.  

Men hvordan sikrer vi, at vi arbejder systematisk med relationsdannelsen til alle eleverne? Også dem som kan “forsvinde” i hverdagen, og dem som ikke af sig selv opsøger kontakt til de voksne?

Det kan dette kursus forhåbentlig bidrage til at svare på. Vores anbefaling er, at I i teamet laver et relationsoverblik 2-3 gange i løbet af et skoleår.

I den næste trin giver vi en vejledning i, hvordan I kommer i gang.

Inden I går i gang, kan I læse en artikel og høre en podcast om relationsarbejdet i skolen.