Intro: De professionelle fortællinger

This part of nordicschools.app needs a subscription

Not right now

Thank you for contacting us! Keep an eye on your inbox and you'll hear from us very soon.

Course:

Professionelle fortællinger

Course:

Professionelle fortællinger

Module 1

Anbefalet samlet tidsforbrug: 3-4 timer fordelt på 2-3 teammøder
Modul 1, 2 og 3 gennemføres først på et teammøde, hvorefter I arbejder videre med den sidste del af kurset på et særskilt teammøde med en passende periode i mellem, som I selv aftaler nærmere.

Anbefalet tidsforbrug på denne introduktion: 20 min.
Velkommen til dette kursus, der handler om, hvordan man som team kan arbejde med sine narrativer omkring et barn, en gruppe, en klasse eller lign.Gennem nye professionelle fortællinger om barnet/gruppen/klassen, styrkes jeres forståelse for barnets adfærd og derved banes vejen for positive relationer og udviklingsmuligheder for barnet.

Vores ambition med kurset er at give dig og dine kollegaer:

  1. Et indblik i hvad jeres narrativer gør for jeres relation til børnene og dermed deres udviklingspotentiale
  2. En indføring i at bruge +modellen som redskab til at arbejde med jeres narrativer og redefinere jeres syn. +modellen lægger op til at I skal ud og arbejde med nogle prøvehandlinger i praksis.
  3. Opfølgning, evaluering af jeres prøvehandlinger og udvide nye fortællinger om børnene ved at dele "De Gyldne Øjeblikke"

Når I har set videoen, skal hvert teammedlem udvælge en case, hvor der er en udfordrende relation. Det kan være et barn, en gruppe, en klasse, en årgang el.lign. Start med at forberede jer individuelt. Det har I 5 min til. Herefter har I 2 min pr. teammedlem, hvor I svarer på følgende spørgsmål:

  1. Fortæl kort om den case, som du har udvalgt – hvad gør barnet/gruppen/klassen?
  2. Hvad gør det ved dig?