;
Start and finish strongly

Introvideo: Starte og slutte stærkt