;
Plan and organize

Kategori 1. Planlægge og organisere

”Intet andet kendetegn på god undervisning har stærkere indflydelse på en vellykket læring for eleverne end en klar strukturering af undervisningen.” [1]

Hvor detaljeret skal planen være?

Der findes mange former for planer: Lektionsplaner, dagsplaner, ugeplaner, månedsplaner, årsplaner, etc. De fleste lærere er forpligtede til at lave både ugeplaner og årsplaner, men det kan være forskelligt hvilket detaljeringsniveau, den enkelte lærer arbejder på.


Hvad siger lærerne og forskerne?

Både lærere og forskere er enige om vigtigheden af en god plan. Den tyske didaktiker Hilbert Meyer, fremhæver også vigtigheden af en god plan.

Den gør, at eleverne:

 1. Forstår hensigten med undervisningen.
 2. Oplever, at der er en rød tråd i undervisningens indhold.
 3. Forstår det faglige og sociale indhold.
 4. Føler sig trygge og kan overholde de regler og aftaler, der er lavet.
 5. Undlader at forstyrre hinanden. [2]

Hvordan gør man så i praksis?

Planlægning skal gerne være en god investering. Noget som kommer flerfoldigt tilbage, fordi du har gjort dig overvejelser, som sætter dig i stand til at handle mere velovervejet, frit og fleksibelt i selve undervisningssituationen.

Der findes ikke et facit på, hvordan en plan skal udarbejdes. Vores erfaringer peger dog i retning af, at det kan være en hjælp at have en skabelon at støtte sig til. Det skaber refleksion og giver træning i at finde ens egen måde at planlægge undervisning på. 

Tjek din plan med Kompetencehjulet 

Du kan bruge Kompetencehjulet til at kvalitetssikre en plan, du allerede har lavet.


Planlægningsmodellen - de seks faktorer i en god plan

Vores planlægningsmodel tager udgangspunkt i Hilde Hiim og Else Hippes udgave af den didaktiske relationsmodel [2]. Planlægningsmodellen er ligeledes relationel, fordi den rummer seks forskellige områder, som er gensidigt forbundne med hinanden.

Områderne er:

 1. Eleverne
 2. Rammerne
 3. Formålene og målene
 4. Indholdet
 5. Læreprocessen
 6. Evaluering og feedback

[1] Hilbert Meyer, Hvad er god undervisning, side 30-34, Hans Reitzels Forlag, 2005.

[2] Hilde Hiim og Else Hippe, Læring gennem oplevelse, forståelse og handling, Gyldendals lærerbibliotek, 2001