;
Create relationships to the entire class

Kategori 10. Danne relationer til klassen

”Elevenes opplevelse av relasjonen til læreren synes å være den enkeltfaktoren i skolen som har sterkest sammenheng med omfanget av lærings- og undervisningshemmende atferd.”

Thomas Nordahl. [1]

Relationen mellem lærer/skolepædagog og klassen

Du har en helt særlig rolle som den ubetingede leder af klassen. Du er den, der sammen med eleverne, skaber et godt klassemiljø og får klassen til at trives og lære. Din relationen til eleverne er asymmetrisk af flere årsager: Du er den voksne, der bestemmer og din relation til eleverne er en én-til-mange-relation. 

Relationen til klassen sker primært i klasselokalet og er bundet op på et læringsfællesskab, som du hele tiden træder ind og ud af.

Det er en spændende og kompliceret opgave at danne relationer til en hel klasse. Det forudsætter, at du mestrer en hårfin balance mellem en god kontakt og en tydelig styring af et klasserum, hvor der er plads til alle. 


Læreren og skolepædagogen som autoritet

Opfattelsen af relationernes betydning mellem lærere/skolepædagoger og elever ændret sig markant. Der var engang, hvor man var en distanceret autoritet, der udelukkende underviste med henblik på at overføre viden til eleverne. I dag har alle helt andre forventninger til den voksnes evne til at danne relationer til eleverne.

Forholdet til eleverne er blevet meget mere ligeværdigt, og eleverne opfattes som selvstændige individer. Dermed er man ikke længere blot en faglig formidler, men en leder, der må slå tonen an for det lærende fællesskab, som er et centralt for hele vores moderne pædagogiske grundsyn i Danmark. Det stiller høje krav til dine evner som leder af en klasse.

Læreren og skolepædagogens opgave er at lede eleverne til at navigere i et fællesskab, der forpligter, og sammenholdet skal plejes og stimuleres, så eleverne trives og lærer mest muligt, både socialt og fagligt.

Et trygt klassemiljø

Man bærer altså på et stort ansvar. Derfor er det godt, hvis man har et fingerpeg om, hvor lRelationen til eleverne som gruppe er bundet op på klassens fællesskab og den kultur, der både skal skabes, håndhæves og udvikles. DIn evne til at klasselede og skabe et sundt, trygt læringsmiljø er derfor afgørende for både trivsel og læring.

Elevernes følelse af tillid og tryghed er fundamentale forudsætninger for, at læring overhovedet kan finde sted. Eleverne skal vide, hvad de kan forvente af dig, og hvad du forventer af dem. De skal være overbeviste om, at man vil dem det bedste og er kvalificeret til at lære dem noget. Derudover er det helt centralt, at klassemiljøet er præget af gennemsigtighed, uden skjulte dagsordener, og at der er plads til at begå fejl. 

Det er vigtigt, at man vedligeholder og udvikler lærer/elev-relationen, efterhånden som eleverne forandrer sig og bliver ældre. 


[1] Inger Bergkastet, Konferansen Bedre læringsmiljø, Utdanningsdirektoratet, Oslo, 2011.
https://www.udir.no/Upload/Laringsmiljo/Konferanser/Bedre_laringsmiljo_konferanse_Hamar_Ingrid_Bergkastet.pdf

Denne del af Nordicschools.app kræver et abonnement

Nej tak, ikke lige nu

Tak fordi du er interesseret i vores materiale! Hold øje med indbakken, så hører du fra os hurtigst muligt

contents/February2021/FPfYFfzJxyiMSX03mZGc.png
contents/February2021/HQaXTTQr6iUS2jwdiXyH.png
contents/March2021/RpocfG7RlP85hgJGJXwe.png
contents/894671989.jpg
contents/898678336(2).jpg
contents/February2021/CoyXkPJa1NP0KAgvlSMu.png
contents/February2021/gB3clQLZB6rQU2VPHpbU.jpg