;
Create relationships to each student

Social kompetence - hvad er det?

Indledning til social kompetence

“Relationens karakter ændrer sig, men dens betydning mindskes ikke i takt med, at elever bliver ældre. Unges, og ikke kun børns, faglige præstationer og trivsel er også i høj grad påvirket af lærer-elev-relationens kvalitet.”

Den socialt kompetente lærer

Social kompetence er lærerens evne til at skabe sociale kontakter og kunne håndtere sociale situationer. Det er også evnen til at leve sig ind i elevernes - og kollegernes - perspektiver og meninger. Social kompetence er viden om gruppedynamikker og samspillet mellem mennesker. Det er lærerens evne til at forstå elevernes ønske om at skabe sig en sammenhængende social og personlig identitet..


Hvad handler social kompetence så om?

Kategorierne 9-12 handler om, hvordan man bevidst anvender, træner og styrker sin sociale kompetence. Vi har valgt at udvide begrebet fra fokus på lærerens relationer til eleverne til også at omhandle lærerens evne til at fornemme og skabe stemninger i klassen. Desuden zoomer vi ind på, hvordan man som leder af klassen kan træde i baggrunden og få eleverne til at danne et fællesskab med hinanden. 

Hvis man vil lære dette, kan man med fordel styrke sin bevidsthed om egne stærke og mindre stærke sider. For at gøre dette arbejde muligt er social kompetence delt op i fire kategorier med både forskning og forslag til praksis: 

Kategori 9: Fornemme og skabe stemninger i klassen

Kategori 9 handler om, hvordan man kan arbejde med at afkode og præge klassens stemninger. Hvad man skal være opmærksom på, og hvilke signaler man skal se efter. Vi præsenterer også en række metoder, så man bevidst kan styrke fællesskabet i klassen ved at præge stemningen i en ønsket retning. 

Kategori 10: Danne relationer til klassen

Læreren skal være en tydelig, varm og retfærdig leder, der kan knytte bånd til klassen som helhed, og som kan skabe et forpligtende fællesskab sammen med eleverne. I det fællesskab skal der være en både tryg og udfordrende stemning. Vi forklarer hvordan og hvorfor.

Kategori 11: Danne relationer til hver enkelt elev

Det er særdeles vigtigt for elevens alsidige faglige, sociale og personlige udvikling, at læreren gør en bevidst indsats for at skabe et bånd til hver enkelt elev i klassens fællesskab. Det kræver, at læreren bruger tid på at forstå og rumme den enkelte elevs gode og eventuelt mindre gode sider. 

Kategori 12: Få eleverne til at danne relationer til hinanden

Læreren skal danne et forpligtende fællesskab i klassen. Derfor skal læreren få eleverne til at samarbejde på kryds og tværs af klassen. Eleverne skal lære at være og arbejde sammen uden lærerens styring. De skal opbygge autonomi, både individuelt og i fællesskab. Læreren skal kunne sætte eleverne i centrum og lade dem tage initiativ. 

Denne del af Nordicschools.app kræver et abonnement

Nej tak, ikke lige nu

Tak fordi du er interesseret i vores materiale! Hold øje med indbakken, så hører du fra os hurtigst muligt

contents/February2021/cYnVle5jrmY44O5obtGa.png
contents/February2021/vuNaTTHSecX94y6JOBYB.jpg
contents/March2021/qtNmTwsi3te8UABM1BF4.png
contents/April2021/sjoTEalVjULprmGCBAEb.png
contents/894918589.jpg
contents/898678336(2).jpg
contents/February2021/CoyXkPJa1NP0KAgvlSMu.png
contents/February2021/NPv1rDcjLbMG2hkcuqNB.jpg
contents/June2021/EjXQtiC9teq65ZJo6jnA.jpg